Ecologische begeleiding

Ingrepen waarbij streng beschermde soorten of gebieden in het geding zijn, vereisen een ecologische begeleiding. Hiermee wordt voorkomen dat er beschermde dieren of planten worden gedood of verwond en beschermde habitats worden aangetast. Daartoe wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld, waarin wordt uitgelegd welke risico's uw project heeft ten aanzien van beschermde of bijzondere natuur. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze die risico's kunnen worden voorkomen. Indien nodig, bezoekt een ecoloog uw project regelmatig, zodat overtredingen op de Wet Natuurbescherming in overleg met u tijdig kunnen worden voorkomen.

Faunaconsult verzorgde ondermeer de ecologische begeleiding bij de aanleg van de wegen A73 (tussen Roermond en Echt), de N280-oost en de N293-noord (beiden bij Roermond), de A74 (bij Tegelen), de Greenportlane (bij Grubbenvorst). Daarnaast verzorgden wij de ecologische begeleiding bij het ophogen van 26 km Maaskaden in de gemeenten Roermond, Venlo, Gennep en Mook-Middelaar. Ook verzorgden wij de ecologische begeleiding voor de verruiming van de Hondsbroekse Pleij (Westervoort), de aanleg van transportriool Schimmert – Valkenburg-Limmel en transportriool Heerlen-Ten Esschen.

 

Projecten

Ecologisch begeleiden verdiepen Gulp

Om overstromingen in het centrum van Gulpen (Zuid-Limburg) te voorkomen, werd de Gulp (een snelstromende beek, die als Natura 2000-gebied is aangewezen) in 2020 verdiept. Faunaconsult verzorgde daarbij de ecologische begeleiding. Duizenden beschermde vissen, waaronder beekforel en beekdonderpad werden gevangen en verplaatst naar een stroomafwaarts gelegen deel van de Gulp. Ook werden er voor extra nestgelegenheid voor de grote gele kwikstaart gezorgd.

Lees meer »

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura 2000-gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »

Inventarisaties gedragscode bosbeheer

Bij een houtoogst of dunning gaan vaak belangrijke natuurwaarden verloren, zeker wanneer er gebruik wordt gemaakt van grote bosbouwmachines, als een procesor. Voordat er boswerkzaamheden plaats vinden is het daarom van groot belang beschermde en bijzondere natuurwaarden in het veld te markeren en de locatie a.d.h.v. GPS-coördinaten in kaart te laten brengen (vanuit de Wet natuurbescherming is dit wettelijk zelfs verplicht). Wij doen dit door middel van een bosinspectie, waarbij we het bos volledig uitkammen.

Lees meer »