Begrazing

Faunaconsult heeft ruime ervaring met begrazing van natuurgebieden. Wij leveren de dieren, beheren de kudde en adviseren u over de optimale graasdruk (welke dichtheid in uw gebied de grootste biodiversiteit oplevert). Daarbij baseren we ons op onze ervaringen, die we sinds 1994 hebben opgedaan met grazers in (zeer grote) natuurgebieden, in binnen- en buitenland. In een terrein waar wij de begrazing verzorgen heeft dit in 2016 geresulteerd in de aanwezigheid van tientallen individuen van het gevlekte zonneroosje. Deze rode lijstsoort kwam tot 2016 maar op 2 locaties in Nederland voor. In een van "onze" andere begrazingsgebieden groeien ondermeer moeraswespenorchis, blauwe knoop, moeraskartelblad en grote pimpernel.

Begrazing met Exmoorpony's bevordert het herstel van heide of soortenrijk grasland, doordat Exmoors een sterke voorkeur hebben voor grasachtigen. Deze worden kortgevreten, terwijl de meeste bloemgevende planten niet, of vrijwel niet, worden gevreten. Vanwege hun voorkeur voor riet, verhinderen pony's ook dat amfibieënpoelen dichtgroeien. Hierdoor blijft het zonlicht de bodem van de poel bereiken, hetgeen belangrijk is voor de ontwikkeling van amfibieenlarven. In tegenstelling tot runderen (die 's zomers vaak urenlang in poelen staan om af te koelen), mesten pony's vrijwel nooit in poelen. Doordat Exmoorpony's vaste mestplekken hebben, worden delen van het terrein verschraalt en andere delen juist verrijkt. Zo is er jaarrond veel structuurvariatie in het terrein. Wij hebben specifiek voor Exmoorpony’s gekozen, omdat dit de laatste wilde oerpony's van Europa zijn.

Begrazing met geiten gaat verbossing tegen, doordat geiten meer dan andere landbouwhuisdieren bomen en struiken bestrijden. Wij hebben specifiek voor de Nederlandse landgeit gekozen, omdat dit het enige oorspronkelijke Nederlandse geitenras is dat nog bestaat. Doordat Exmoorpony's en Nederlandse landgeiten van nature afstand houden tot de mens, kunnen onze dieren ook worden ingezet in terreinen die open staan voor publiek.

Projecten

Begrazing natuurgebied Brongebied Aalsbeek

Faunaconsult verzorgt de begrazing van het 20 ha grote natuurgebied Brongebied Aalsbeek. Hier graast een haremgroep Exmoorpony's.

Lees meer »

Begrazingsproject Groeve Koningsbosch (Sanders en Geraedts)

Sinds 2011 verzorgt Faunaconsult begrazing met een kudde Nederlandse landgeiten

Lees meer »

Begrazingsproject Ecozone De Klomp

Sinds maart 2012 verzorgt Faunaconsult de begrazing van natuurgebied 'Ecozone De Klomp' (Gemeente Ede) door de inzet van een haremgroep Exmoorpony's.

Lees meer »