Inrichting en beheer

Faunaconsult adviseert u graag bij het inrichten en beheren van uw natuurgebied. Een groot deel van onze inzichten zijn in de praktijk verworven. Dit is onmisbaar om een werkbaar inrichtings- en beheeradvies te kunnen opstellen. In een van de gebieden waar wij zowel het inrichtings- en beheerplan opstelden als de begrazing verzorgen, komen sinds 2016 tientallen gevlekte zonneroosjes voor. Het gevlekt zonneroosje is een rode lijstsoort die tot voor kort maar in 2 Nederlandse gebieden voorkwam. In een ander gebied dat wij inrichtten en waar we al jarenlang de begrazing verzorgen, heeft dit geleid tot het voorkomen van ondermeer moeraswespenorchis en blauwe knoop.

Projecten

Aanleg 3 ha nieuwe natuur bij Brongebied Aalsbeek (Belfeld)

In eigen beheer kochten we in 2014 een 3 ha grote maïsakker naast natuurgebied Brongebied Aalsbeek (Belfeld). Deze akker vormde een onderbreking voor de natuurbeleving van wandelaars over de aangrenzende wegen Rietweg/Aan de Loerdijk en een hap uit het bestaande natuurgebied.

Lees meer »

Inrichtingsadvies AWACS-bos 'In de Roet' (Gemeente Schinveld)

In 2006 was het bosgebied ‘In de Roet’ te Schinveld uitvoerig in het nieuws toen het Ministerie van Defensie een deel er van liet kappen. Dit werd nodig geacht omdat een aantal boomtoppen zich in de obstakelvrije aanvliegzone van het net over de grens gelegen AWACS vliegveld bevonden. De Gemeente Onderbanken en de Vereniging Stop AWACS Overlast hebben nadien succesvol aangevochten, zodat het bos in ere dient te worden hersteld. In opdracht van de Gemeente Onderbanken heeft Faunaconsult in 2013 onderzocht of dit mogelijk is en wat er het beste kan worden gedaan qua inrichting.

Lees meer »