Gedragscode Bosbeheer

Bij een houtoogst of dunning gaan vaak belangrijke natuurwaarden verloren, zeker wanneer er gebruik wordt gemaakt van grote bosbouwmachines, als een processor. Voordat er boswerkzaamheden plaats vinden is het daarom van groot belang beschermde en bijzondere natuurwaarden in het veld te markeren en de locatie a.d.h.v. GPS-coördinaten in kaart te laten brengen (vanuit de Wet natuurbescherming is dit wettelijk zelfs verplicht). Wij doen dit door middel van een bosinspectie, waarbij we het bos volledig uitkammen.

Daarbij markeren we de beschermde en bijzondere planten, rode bosmiernesten, dassenburchten, holle bomen (dit zijn potentiële vleermuisverblijven of bijzondere nestlocaties) en bomen met roofvogelnesten en/of eekhoornnesten, met behulp van speciale groene verf en/of rood-wit markeerlint. Daarnaast worden al deze items in het veld met behulp van een GPS ingemeten en worden alle waarnemingen in een rapport vermeld. Deze aanpak resulteert in een wettelijk verantwoorde werkwijze en in een toename van de bijzondere natuurwaarden in uw bos.

Projecten

Ecologisch begeleiden verdiepen Gulp

Om overstromingen in het centrum van Gulpen (Zuid-Limburg) te voorkomen, werd de Gulp (een snelstromende beek, die als Natura 2000-gebied is aangewezen) in 2020 verdiept. Faunaconsult verzorgde daarbij de ecologische begeleiding. Duizenden beschermde vissen, waaronder beekforel en beekdonderpad werden gevangen en verplaatst naar een stroomafwaarts gelegen deel van de Gulp. Ook werd er voor extra nestgelegenheid voor de grote gele kwikstaart gezorgd.

Lees meer »

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura 2000-gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »