Hans Hovens

Hans Hovens studeerde biologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Daarna werkte hij vier jaar voor de Stichting Reservaten Przewalskipaard in het Hustai National Park (Mongolië). Daar coördineerde hij het dierecologisch onderzoek en leidde hij Mongoolse biologen en parkwachters op. Terug in Nederland werkte hij als ecoloog voor de Provincie Utrecht en drie Nederlandse ecologische adviesbureaus. Hij is bestuurslid van de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek en voorzitter van het Samenwerkingsverband Exmoorpony en richtte Faunaconsult in 2000 op. 

 

Paul Op het Veld

Paul Op het Veld studeerde Groot Groen aan het Cita Verde College te Roermond. Hij is gespecialiseerd in het inventariseren van Europese reptielen, amfibieën, vleermuizen en vogels. Sinds 2011 werkte hij onregelmatig bij Faunaconsult en sinds 2014 is hij vast in dienst.  

Shirley Naber

Shirley Naber studeerde Personeel en Organisatie aan de Sociale Faculteit te Arnhem. Hierna werkte zij bij de SNS bank en als juridisch administratief medewerkster bij het Kadaster en de Provincie Gelderland. Sinds februari 2020 werkt zij in vaste dienst bij Faunaconsult. Hier is zij werkzaam als planner/secretariaat.

Remy Rijnders

Remy studeerde diermanagement met als major Wildlifemanagement aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Voor zijn scriptie deed hij onderzoek naar de habitatselectie en de invloed van antropogene verstoringsfactoren op het terreingebruik van geherintroduceerde edelherten in Het Groene Woud, waarbij edelherten werden gevolgd middels GPS-halsbanden en cameravallen. Na zijn studie heeft hij solo een 15 maanden durende wereldreis gemaakt waarbij hij zes maanden heeft gewerkt op een schapenhouderij in Australië. Remy werkt sinds 2021 bij Faunaconsult als ecologisch medewerker.

Elmer van Oosterhout

Elmer studeerde Toegepaste Biologie met als afstudeerrichting ecologie aan Has Hogeschool te Den Bosch. Tijdens zijn studie heeft hij een half jaar in het toendragebied van Zweden onderzoek verricht naar de decompositie van opgelost organisch koolstof in smeltwater afkomstig van permafrost bodems. Als afstudeeronderzoek heeft hij onderzoek gedaan naar de ecologische bodemkwaliteit en vegetatieontwikkeling van heidegebieden en voormalige landbouwterreinen van Natuurmonumenten. Elmer werkt sinds 1 juni 2022 bij Faunaconsult.

Frank Waajen

Frank Waajen studeerde biologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en is gespecialiseerd in de determinatie van vaatplanten en dagvlinders. Sinds 2002 wordt hij regelmatig voor Faunaconsult ingezet.

Toon Rijkers

Toon Rijkers studeerde biologie (specialisatie ecologie en ecofysiologie) aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Na zijn afstuderen in 1992 deed hij ecologisch onderzoek in het tropisch regenwoud van Frans Guyana (voor de vakgroep Bosecologie en Bosmanagement). Dit leidde in 2000 tot het verkrijgen van de doctorstitel. Tot 2005 werkte hij als ecologisch onderzoeker/docent voor de de vakgroep Bosecologie en Bosmanagement. Daarna startte hij een restauratie- en beeldhouwersatelier en werkt hij regelmatig als ecoloog voor Faunaconsult.