Landgeiten

De Nederlandse landgeit is van de geitenrassen het best aangepast aan het Nederlandse klimaat. Van de gangbare grazers zijn geiten verreweg het meest geschikt om bosvorming tegen te gaan. Wij gebruiken de Nederlandse landgeit, omdat deze een hoge mate van zelfredzaamheid heeft en van nature afstand houdt tot de mens. In Nederland kenden we de Drentse landgeit, de Veluwse landgeit en de Zeeuwse landgeit. De Nederlandse landgeit, zoals de Veluwse landgeit nu genoemd wordt, is het enige oorspronkelijke Nederlandse geitenras dat nog bestaat.

Door kruising met meer productieve buitenlandse rassen heeft de Nederlandse Landgeit op het punt van uitsterven gestaan. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren er nog maar enkele exemplaren overgebleven. Vanaf die tijd heeft een groeiende groep enthousiaste fokkers het ras voor uitsterven behoed.

Projecten

Begrazingsproject Schuitwater

Faunaconsult startte in het voorjaar van 2021 met een nieuwe groep Exmoorpony’s in natuurgebied ‘Schuitwater’. Het Schuitwater is eigendom van Staatsbosbeheer en het bevindt zich in Noord-Limburg, tussen de plaatsen Melderslo en Broekhuizen.

Lees meer »

Begrazing natuurgebieden Brongebied Aalsbeek en Ecozone De Klomp

Faunaconsult verzorgt sinds 2007 de begrazing van het 20 ha grote natuurgebied Brongebied Aalsbeek (Gemeente Venlo) en sinds 2012 de begrazing van Ecozone De Klomp (Gemeente Ede). Beide gebieden worden begraasd door Exmoorpony's.

Lees meer »

Begrazingsproject Groeve Koningsbosch (Sanders en Geraedts)

Sinds 2011 verzorgt Faunaconsult begrazing met een kudde Nederlandse landgeiten van het als natuur opgeleverde deel van groeve Koningsbosch.

Lees meer »