Begrazing natuurgebieden Brongebied Aalsbeek en Ecozone De Klomp

Faunaconsult verzorgt sinds 2007 de begrazing van het 20 ha grote natuurgebied Brongebied Aalsbeek (Gemeente Venlo) en sinds 2012 de begrazing van Ecozone De Klomp (Gemeente Ede). Beide gebieden worden begraasd door Exmoorpony's.

Ecozone De Klomp is door de Gemeente Ede aangelegd en de begrazing met Exmoors heeft in korte tijd gezorgd voor de komst van soorten als rietorchis, klokjesgentiaan, Spaanse ruiter en blauwe knoop.

Filmpje over de vrijlating van 3 exmoorpony's in natuurgebied De Klomp

Meer projecten

Begrazingsproject Schuitwater

Faunaconsult startte in het voorjaar van 2021 met een nieuwe groep Exmoorpony’s in natuurgebied ‘Schuitwater’. Het Schuitwater is eigendom van Staatsbosbeheer en het bevindt zich in Noord-Limburg, tussen de plaatsen Melderslo en Broekhuizen.

Lees meer »

Ecologisch begeleiden verdiepen Gulp

Om overstromingen in het centrum van Gulpen (Zuid-Limburg) te voorkomen, werd de Gulp (een snelstromende beek, die als Natura 2000-gebied is aangewezen) in 2020 verdiept. Faunaconsult verzorgde daarbij de ecologische begeleiding. Duizenden beschermde vissen, waaronder beekforel en beekdonderpad werden gevangen en verplaatst naar een stroomafwaarts gelegen deel van de Gulp. Ook werd er voor extra nestgelegenheid voor de grote gele kwikstaart gezorgd.

Lees meer »

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura 2000-gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »