Exmoorpony's

Lange tijd dacht men dat het Przewalskipaard het enige oerpaard is dat niet is uitgestorven. Mede door Faunaconsult werd echter aangetoond dat de West-Europese oerpony nooit helemaal is uitgestorven, maar voortbestaat onder de naam Exmoorpony: West-Europse oerpony's overleefden tot in de 19e eeuw in het onbewoonde gebied Exmoor (in het zuidwesten van Engeland) en worden sinds 1818 ook in gevangenschap gefokt. Omdat de West-Europese oerpony de laatste eeuwen alleen in Exmoor voorkwam, is deze vanaf 1800 Exmoorpony genoemd. Door uw terrein door Exmoorpony's te laten begrazen draagt u bij aan de instandhouding van Europa's laatste wilde paard. Al onze dieren nemen namelijk deel aan het stamboek van het  Samenwerkingsverband Exmoorpony.

Door hun aangeboren schuwheid komen Exmoorpony’s niet op het publiek af en hebben er zich met Exmoors nog nooit incidenten voorgedaan in natuurterreinen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld met Konikpaarden). Door hun gehardheid kunnen Exmoorpony’s jaarrond in het terrein lopen en hoeft er eigenlijk nooit een dierenarts in te grijpen. Doordat onze Exmoorpony’s (in tegenstelling tot 'hobbypony’s' of bedrijfsmatig gehouden vee) niet preventief worden ontwormd, bevatten hun uitwerpselen geen schadelijke chemische stoffen. Hierdoor vormen de uitwerpselen een voedselbron voor vele insecten en is het uitgesloten dat er ontwormingsmiddelen in een amfibieënpoel terecht komen. Exmoors behouden hun hardheid doordat er bij het fokprogramma alleen met gezonde dieren (zonder staart- en maneneczeem etc.) wordt gefokt.

Bij het grote publiek is het Konikpaard veel bekender dan de Exmoorpony. Lange tijd dacht men dat het Konikpaard verwant zou zijn aan de uitgestorven tarpan (een andere ondersoort van het wilde paard die helaas is uitgesorven). Onlangs is echter aangetoond dat dit niet het geval is en dat de Konik ook geheel niet op een wild paard lijkt.

Projecten

Begrazingsproject Schuitwater

Faunaconsult startte in het voorjaar van 2021 met een nieuwe groep Exmoorpony’s in natuurgebied ‘Schuitwater’. Het Schuitwater is eigendom van Staatsbosbeheer en het bevindt zich in Noord-Limburg, tussen de plaatsen Melderslo en Broekhuizen.

Lees meer »

Begrazing natuurgebieden Brongebied Aalsbeek en Ecozone De Klomp

Faunaconsult verzorgt sinds 2007 de begrazing van het 20 ha grote natuurgebied Brongebied Aalsbeek (Gemeente Venlo) en sinds 2012 de begrazing van Ecozone De Klomp (Gemeente Ede). Beide gebieden worden begraasd door Exmoorpony's.

Lees meer »

Begrazingsproject Groeve Koningsbosch (Sanders en Geraedts)

Sinds 2011 verzorgt Faunaconsult begrazing met een kudde Nederlandse landgeiten van het als natuur opgeleverde deel van groeve Koningsbosch.

Lees meer »