Brongebied Aalsbeek

Het 20 ha grote natuurgebied Brongebied Aalsbeek heeft maar liefst 6 verschillende eigenaren, maar wordt integraal beheerd. Zo'n 16 ha van dit gebied is pas na 2003 ingericht (ondermeer 11 ha door de firma Sanders en Geraedts ter compensatie voor de afgraving van het hoogterras). Faunaconsult heeft ook 3,6 ha ingericht en in totaal 6,6 ha in eigendom.

Brongebied Aalsbeek bevat veel extensieve graslandjes, amfibieënpoelen, struweel, takkenhopen en hagen. Faunaconsult heeft samen met de Tegelse bioloog Charles van Eijk een plan opgesteld voor het integrale beheer van het gebied. Uit de (tot voor kort) voorkomende bijzondere soorten zijn de volgende doelsoorten geselecteerd: gladde slang, zandhagedis, boomkikker, poelkikker, kamsalamander en das. Het kleinschalige beheer van het gebied is gericht op de instandhouding en verdere ontwikkeling van de habitats van deze doelsoorten. In december 2007 is, mede door Faunaconsult, de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek opgericht. Deze stichting is een erkende goede doelenstichting die inmiddels meer dan 50 vrijwilligers heeft. De lokale jeugd wordt zo veel mogelijk betrokken via verschillende scholen als College Den Hulster en het Valuas College. Zo hebben leerlingen de website van de stichting gemaakt, uilenkasten gemaakt die in het gebied zijn opgehangen, de waterkwaliteit van de poelen in het gebied onderzocht en meegeholpen met het ontwerpen van een informatiebord. De Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek behaalde de derde prijs van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2008 en de tweede prijs van de Buitenleven-prijs 2011. Het gebied wordt begraasd door een kleine kudde Exmoor pony's die bij wijze van sponsoring door Faunaconsult ter beschikking is gesteld.

Projecten

Waterkwaliteit van een voortplantingswater van de boomkikker

Enkele 6e-jaars Technasium leerlingen van College Den Hulster onderzochten de waterkwaliteit van een poel in het brongebied van de Aalsbeek. De aanleiding daarvoor was het feit dat deze poel zich op korte afstand van een intensieve veehouderij bevindt en er in 2013 rattenstaarten (larven van de blinde bij die ook in gierkelders leven) en rottende poelslakken werden aangetroffen. Uit het onderzoek bleek dat de poel verhoogde nitraat-, nitriet-, ammionium- en fosfaatgehaltes en een pH-waarde van 9,4. Desondanks hebben anno 2014 weer vele boomkikkers zich in deze poel voortgeplant en is er weer een nieuw leerling die het onderzoek voortzet. 

Lees meer »