Technasium Den Hulster

Op de lange termijn kan natuur alleen blijven bestaan als ook de jeugd daarbij betrokken is. De jeugd heeft immers de toekomst. Wij zijn ooit bioloog geworden doordat we vroeger dagelijks in de natuur speelden; beestjes vangen, vuurtje steken en hutjes bouwen. Geleidelijk ontwikkelde zich hieruit een grote liefde en interesse voor de natuur en een behoefte om die natuur te behouden en verder te ontwikkelen. Omdat de hedendaagse jeugd niet veel meer in de natuur is, willen wij ze daarin stimuleren. Faunaconsult fungeert daarom jaarlijks als externe opdrachtgever voor Technasium leerlingen van College Den Hulster. Het Technasium is een onderwijsstroom voor vwo en havo. Binnen het Technasium werken leerlingen vanaf de 2e klas samen aan projectopdrachten. Bij Faunaconsult ontwierpen leerlingen kleine zoogdiervallen, een informatiebord, koloniekasten voor boombewonende vleermuissoorten, of onderzochten zij de waterkwaliteit van amfibiepoelen.

Projecten

Waterkwaliteit van een voortplantingswater van de boomkikker

Enkele 6e-jaars Technasium leerlingen van College Den Hulster onderzochten de waterkwaliteit van een poel in het brongebied van de Aalsbeek. De aanleiding daarvoor was het feit dat deze poel zich op korte afstand van een intensieve veehouderij bevindt en er in 2013 rattenstaarten (larven van de blinde bij die ook in gierkelders leven) en rottende poelslakken werden aangetroffen. Uit het onderzoek bleek dat de poel verhoogde nitraat-, nitriet-, ammionium- en fosfaatgehaltes en een pH-waarde van 9,4. Desondanks hebben anno 2014 weer vele boomkikkers zich in deze poel voortgeplant en is er weer een nieuw leerling die het onderzoek voortzet. 

Lees meer »