Brongebied Aalsbeek

Aan de voet van de steilrand in Belfeld bevindt zich het brongebied van de Aalsbeek. Tot het begin van de 21e eeuw bestond dit 19 ha grote gebied voornamelijk uit tuinbouwkassen en maisakkers. Vanaf 2004 werden zo'n 15 ha teruggegeven aan de natuur (9 ha door de firma Sanders en Geraedts ter compensatie voor de afgraving van het hoogterras; 3,6 ha door Faunaconsult; 1,5 ha door de Familie Van Eijk en 0,9 ha door Rijkswaterstaat). Samen met reeds bestaande natuurgronden van Staatsbosbeheer ontstond er een 19 ha groot natuurgebied, dat vanaf 2007 door de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek wordt beheerd. Deze stichting is een erkende anbi (goede doelenstichting) met zo'n 50 vrijwilligers, die het gebied beheren. De jeugd wordt zo veel mogelijk betrokken via verschillende scholen als College Den Hulster en het Valuas College. De stichting behaalde de derde prijs van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2008 en de tweede prijs van de Buitenleven-prijs 2011. Het gebied wordt begraasd door een kleine kudde Exmoorpony's die door Faunaconsult ter beschikking is gesteld. In het gebied leven boomkikkers, hazelwormen, kleine ijsvogelvlinders en staartblauwtjes. In 2018 is met steun van de Provincie Limburg, Faunaconsult, Sanders en Geraedts en Staatsbosbeheer gestart met een project dat de knoflookpad in het gebied moet terugbrengen. Hiertoe zijn voorjaar 2018 de eerste knoflookpadden door gedeputeerde Hubert Mackus uitgezet. Het is de bedoeling dat er de komende 3 jaar telkens 500 - 1000 knoflookpadjes zullen worden bijgeplaatst.

Projecten

Waterkwaliteit van een voortplantingswater van de boomkikker

Enkele 6e-jaars Technasium leerlingen van College Den Hulster onderzochten de waterkwaliteit van een poel in het brongebied van de Aalsbeek. De aanleiding daarvoor was het feit dat deze poel zich op korte afstand van een intensieve veehouderij bevindt en er in 2013 rattenstaarten (larven van de blinde bij die ook in gierkelders leven) en rottende poelslakken werden aangetroffen. Uit het onderzoek bleek dat de poel verhoogde nitraat-, nitriet-, ammionium- en fosfaatgehaltes en een pH-waarde van 9,4. Desondanks hebben anno 2014 weer vele boomkikkers zich in deze poel voortgeplant en is er weer een nieuw leerling die het onderzoek voortzet. 

Lees meer »