Samenwerkingsverband Exmoorpony

De Exmoorpony stamt rechtstreeks af van de Europese oerpony en is daarom een levend fossiel. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel On the origins of the Exmoor pony: did the wild horse survive in Britain? De Exmoorpony wordt met uitsterven wordt bedreigd en had in noordwest Europa het centrum van zijn verspreiding. Moreel gezien zijn we daarom verplicht vanuit Nederland en Vlaanderen een bijdrage te leveren aan de instandhouding van deze laatste ondersoort van de oerpony. Nederlandse en Belgische eigenaren van Exmoorpony's hebben daartoe het Samenwerkingsverband Exmoorpony opgericht. Om deze diersoort voor de toekomst te behouden is er een ondermeer een stamboek opgericht, waar inmiddels zo'n 95% van alle Nederlandse en Vlaamse Exmoorpony's aan deelnemen. Deze dieren worden gehouden in grotere natuurgebieden waar hun begrazing nuttig is voor het beheer. Hans Hovens (Faunaconsult) is momenteel voorzitter van het Samenwerkingsverband Exmoorpony. Inmiddels is er in de media ruim aandacht voor de Exmoorpony en is er ook binnen Rewilding Europe gekozen voor de Exmoorpony.

Projecten

Waterkwaliteit van een voortplantingswater van de boomkikker

Enkele 6e-jaars Technasium leerlingen van College Den Hulster onderzochten de waterkwaliteit van een poel in het brongebied van de Aalsbeek. De aanleiding daarvoor was het feit dat deze poel zich op korte afstand van een intensieve veehouderij bevindt en er in 2013 rattenstaarten (larven van de blinde bij die ook in gierkelders leven) en rottende poelslakken werden aangetroffen. Uit het onderzoek bleek dat de poel verhoogde nitraat-, nitriet-, ammionium- en fosfaatgehaltes en een pH-waarde van 9,4. Desondanks hebben anno 2014 weer vele boomkikkers zich in deze poel voortgeplant en is er weer een nieuw leerling die het onderzoek voortzet. 

Lees meer »