Aanleg 3 ha nieuwe natuur bij Brongebied Aalsbeek (Belfeld)

In eigen beheer kochten we in 2014 een 3 ha grote maïsakker naast natuurgebied Brongebied Aalsbeek (Belfeld). Deze akker vormde een onderbreking voor de natuurbeleving van wandelaars over de aangrenzende wegen Rietweg/Aan de Loerdijk en een hap uit het bestaande natuurgebied.

Winter 2014/2015 werd de vroeger aanwezige natte laagte opnieuw aangelegd. De afgegraven grond werd gebruikt voor het opnieuw aanleggen van de houtwallen, die met onder meer meidoorn, sleedoorn, braam, wilde appel en wilde peer werden ingeplant. Voorjaar 2015 werd er een graslandmengsel van Biodivers ingezaaid, dat werd aangevuld met zelf verzamelde plantenzaden als beemdkroon, grote pimpernel, veldsalie en margriet. Het gebied is nu grotendeels weer ingericht als het landbouwgebied zoals dat er 150 jaar geleden uitzag; met (deels vochtige) kruidenrijke weilandjes, houtsingels en een veedrinkpoel. Begrazing met Exmoorpony's zal deel uitmaken van het beheer, dat verder door de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek zal worden verzorgd.

Meer projecten

Begrazingsproject Schuitwater

Faunaconsult startte in het voorjaar van 2021 met een nieuwe groep Exmoorpony’s in natuurgebied ‘Schuitwater’. Het Schuitwater is eigendom van Staatsbosbeheer en het bevindt zich in Noord-Limburg, tussen de plaatsen Melderslo en Broekhuizen.

Lees meer »

Ecologisch begeleiden verdiepen Gulp

Om overstromingen in het centrum van Gulpen (Zuid-Limburg) te voorkomen, werd de Gulp (een snelstromende beek, die als Natura 2000-gebied is aangewezen) in 2020 verdiept. Faunaconsult verzorgde daarbij de ecologische begeleiding. Duizenden beschermde vissen, waaronder beekforel en beekdonderpad werden gevangen en verplaatst naar een stroomafwaarts gelegen deel van de Gulp. Ook werd er voor extra nestgelegenheid voor de grote gele kwikstaart gezorgd.

Lees meer »

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura 2000-gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »