Gebruik van faunapassages Greenportlane/A73

In opdracht van de Provincie Limburg monitoorde Faunaconsult de flora en fauna in het gebied rondom de Greenportlane (Gemeente Grubbenvorst).

Deze monitoring liep van 2013 t/m 2017 en richtte zich op het gebruik van de faunapassages en veranderingen in het gebruik van het gebied door dassen, uilen, reeën, kleine zoogdieren, vleermuizen en herpetofauna. Onderdeel van het onderzoek was maandelijks sporenonderzoek, onderzoek met fotovallen en batdetectors. Een aantal passages blijken regelmatig te worden gebruikt door das, vos, konijn, bosmuis en steenmarter. Faunaconsult heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de situatie te verbeteren.

Meer projecten

Begrazingsproject Schuitwater

Faunaconsult startte in het voorjaar van 2021 met een nieuwe groep Exmoorpony’s in natuurgebied ‘Schuitwater’. Het Schuitwater is eigendom van Staatsbosbeheer en het bevindt zich in Noord-Limburg, tussen de plaatsen Melderslo en Broekhuizen.

Lees meer »

Ecologisch begeleiden verdiepen Gulp

Om overstromingen in het centrum van Gulpen (Zuid-Limburg) te voorkomen, werd de Gulp (een snelstromende beek, die als Natura 2000-gebied is aangewezen) in 2020 verdiept. Faunaconsult verzorgde daarbij de ecologische begeleiding. Duizenden beschermde vissen, waaronder beekforel en beekdonderpad werden gevangen en verplaatst naar een stroomafwaarts gelegen deel van de Gulp. Ook werd er voor extra nestgelegenheid voor de grote gele kwikstaart gezorgd.

Lees meer »

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura 2000-gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »