Begrazingsproject Ecozone De Klomp

Sinds maart 2012 verzorgt Faunaconsult de begrazing van natuurgebied 'Ecozone De Klomp' (Gemeente Ede) door de inzet van een haremgroep Exmoorpony's.

Dit natuurgebied is enkele jaren geleden door de Gemeente Ede aangelegd en onlangs (2014) tot 12 ha vergroot. In verband hiermee zullen er in het voorjaar van 2015 enkele merries worden bijgeplaatst. De begrazing heeft in korte tijd gezorgd voor een grotere structuurvariatie en de komst van rietorchissen. Daarnaast worden de poelen die dreigden dicht te groeien met riet, weer open gevreten, waardoor ze geschikt blijven voor amfibieën.

Filmpje over de vrijlating van 3 exmoorpony's in natuurgebied De Klomp

Meer projecten

Ecologisch begeleiden verdiepen Gulp

Om overstromingen in het centrum van Gulpen (Zuid-Limburg) te voorkomen, werd de Gulp (een snelstromende beek, die als Natura 2000-gebied is aangewezen) in 2020 verdiept. Faunaconsult verzorgde daarbij de ecologische begeleiding. Duizenden beschermde vissen, waaronder beekforel en beekdonderpad werden gevangen en verplaatst naar een stroomafwaarts gelegen deel van de Gulp. Ook werden er voor extra nestgelegenheid voor de grote gele kwikstaart gezorgd.

Lees meer »

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura 2000-gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »

Begrazing natuurgebied Brongebied Aalsbeek

Faunaconsult verzorgt de begrazing van het 20 ha grote natuurgebied Brongebied Aalsbeek. Hier graast een haremgroep Exmoorpony's.

Lees meer »