Het Gartz project

De Gartz is een Mongools hondenras dat afstamt van de Tibetaanse mastif. Eeuwenlang gebruikten Mongoolse nomaden de Gartz voor de bescherming van hun vee tegen wolven. Doordat de wolf in de tweede helft van de vorige eeuw in grote delen van Mongolië werd uitgeroeid, raakte de Gartz in vergetelheid. Nu de wolvendichtheid weer fors is toegenomen en nomaden jaarlijks tot meer dan 2% van hun vee aan de wolven verliezen is er weer behoefte aan de Gartz. In 2005 reisden medewerkers van Hustai National Park en Faunaconsult meer dan 1500 km om de laatste raszuivere Gartz honden te vinden. Vervolgens werd er een kennel gebouwd en een fokprogramma opgezet. In januari 2006 kregen de eerste negen herdersfamilies in de bufferzone van het Hustai National Park pups uit dit fokprogramma. Deze herders leerden in het Gartz project hoe ze de pups moesten opleiden tot veebeschermingshond. Hiertoe worden de pups vanaf hun 8e levensweek tussen geiten en schapen gezet, waardoor ze deze als hun eigen soortgenoten gaan beschouwen en later tegen wolven beschermen.

Inmiddels is de derde generatie pups geboren en fungeren er al 20 Gartz uit dit project als veebeschermingshond. Faunaconsult heeft deze honden in februari 2007 getest en ze blijken goed tot zeer goed te voldoen als veebeschermingshond. In 2008 hebben medewerkers van Hustai National Park het Gartz project geevalueerd en zeer positief beoordeeld. Het Gartz project heeft in Mongolië dan ook een goede naam en is verschillende malen op de Mongoolse televisie geweest. Het Gartz-project heeft meerdere doelen: naast behoud van dit met uitsterven bedreigde hondenras en bescherming van het vee tegen wolven, wordt verwacht dat de wolvendichtheid in het Hustai National Park zal afnemen (doordat er minder vee voor ze beschikbaar is), zodat de kwetsbare populaties Przewalskipaarden, edelherten en Mongoolse gazellen kunnen groeien. Tevens biedt het project aan lokale herders een alternatief voor het illegale afschot van wolven. Het Gartz-project is tot stand gekomen op initiatief van Faunaconsult, in samenwerking met Alterra, Hustai National Park en de Resource Ecology Group van de WUR (Wageningen University and Researchcentrum). Het Gartz project werd gefinancierd door het Wereldnatuurfonds (afgerond in 2008).

Projecten

Waterkwaliteit van een voortplantingswater van de boomkikker

Enkele 6e-jaars Technasium leerlingen van College Den Hulster onderzochten de waterkwaliteit van een poel in het brongebied van de Aalsbeek. De aanleiding daarvoor was het feit dat deze poel zich op korte afstand van een intensieve veehouderij bevindt en er in 2013 rattenstaarten (larven van de blinde bij die ook in gierkelders leven) en rottende poelslakken werden aangetroffen. Uit het onderzoek bleek dat de poel verhoogde nitraat-, nitriet-, ammionium- en fosfaatgehaltes en een pH-waarde van 9,4. Desondanks hebben anno 2014 weer vele boomkikkers zich in deze poel voortgeplant en is er weer een nieuw leerling die het onderzoek voortzet. 

Lees meer »