Aanleg 3 ha nieuwe natuur bij Brongebied Aalsbeek (Belfeld)

In eigen beheer kochten we in 2014 een 3 ha grote maisakker naast natuurgebied Brongebied Aalsbeek (Belfeld). Deze akker vormde een onderbreking voor de natuurbeleving van wandelaars over de aangrenzende wegen Rietweg/Aan de Loerdijk en een hap uit het bestaande natuurgebied.

Winter 2014/2015 werd de vroeger aanwezige natte laagte opnieuw aangelegd. De afgegraven grond werd gebruikt voor het opnieuw aanleggen van de houtwallen, die met onder meer meidoorn, sleedoorn, braam, wilde appel en wilde peer werden ingeplant. Voorjaar 2015 werd er een graslandmengsel van Biodivers ingezaaid, dat werd aangevuld met zelf verzamelde plantenzaden als beemdkroon, grote pimpernel, veldsalie en margriet. Het gebied is nu grotendeels weer ingericht als het landbouwgebied zoals dat er 150 jaar geleden uitzag; met (deels vochtige) kruidenrijke weilandjes, houtsingels en een veedrinkpoel. Begrazing met Exmoorpony's zal deel uitmaken van het beheer, dat verder door de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek zal worden verzorgd.

Meer projecten

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura2000 gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »

Begrazing natuurgebied Brongebied Aalsbeek

Faunaconsult verzorgt de begrazing van het 20 ha grote natuurgebied Brongebied Aalsbeek. Hier graast een haremgroep Exmoorpony's.

Lees meer »

Begrazingsproject Groeve Koningsbosch (Sanders en Geraedts)

Sinds 2011 verzorgt Faunaconsult begrazing met een kudde Nederlandse landgeiten

Lees meer »