Natuurtoets Wekeromse zand

Het Wekeromse Zand is onderdeel van Natura2000 gebied Veluwe. Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen wilde een deel van het grove dennenbos omvormen tot prioritaire habitattypen stuifzand en droge heide. Faunaconsult heeft hiervoor in 2012 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Hiertoe werden prioritaire soorten en habitats in kaart gebracht, waarna werd aangegeven welke maatregelen nodig waren ten aanzien van de instandhoudingsdoelen van het Natura2000 gebied. Voor deze opdracht is ook direct de vergunningaanvraag op de natuurbeschermingswet door Faunaconsult verzorgd. Uit het onderzoek bleek dat er een ravennest aanwezig was (dat middels een kleine wijziging van het plan kon worden gespaard). Ook bleken er enkele nesten van de kale rode bosmier aanwezig te zijn (deze zijn door Faunaconsult verplaatst).

Meer projecten

Begrazing natuurgebied Brongebied Aalsbeek

Faunaconsult verzorgt de begrazing van het 20 ha grote natuurgebied Brongebied Aalsbeek. Hier graast een haremgroep Exmoorpony's.

Lees meer »

Begrazingsproject Groeve Koningsbosch (Sanders en Geraedts)

Sinds 2011 verzorgt Faunaconsult begrazing met een kudde Nederlandse landgeiten

Lees meer »

Aanleg 3 ha nieuwe natuur bij Brongebied Aalsbeek (Belfeld)

In eigen beheer kochten we in 2014 een 3 ha grote maisakker naast natuurgebied Brongebied Aalsbeek (Belfeld). Deze akker vormde een onderbreking voor de natuurbeleving van wandelaars over de aangrenzende wegen Rietweg/Aan de Loerdijk en een hap uit het bestaande natuurgebied.

Lees meer »