Ecologische begeleiding

Ingrepen waarbij streng beschermde soorten of gebieden in het geding zijn, vereisen een ecologische begeleiding. Hiermee wordt voorkomen dat er beschermde dieren of planten worden gedood of verwond en beschermde habitats worden aangetast. Daartoe wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld, waarin wordt uitgelegd welke risico's uw project heeft ten aanzien van beschermde of bijzondere natuur. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze die risico's kunnen worden voorkomen. Indien nodig, bezoekt een ecoloog uw project regelmatig, zodat overtredingen op de Wet Natuurbescherming in overleg met u tijdig kunnen worden voorkomen.

Faunaconsult verzorgde ondermeer de ecologische begeleiding bij de aanleg van de wegen A73 (tussen Roermond en Echt), de N280-oost en de N293-noord (beiden bij Roermond), de A74 (bij Tegelen), de Greenportlane (bij Grubbenvorst). Daarnaast verzorgden wij de ecologische begeleiding bij het ophogen van 26 km Maaskaden in de gemeenten Roermond, Venlo, Gennep en Mook-Middelaar. Ook verzorgden wij de ecologische begeleiding voor de verruiming van de Hondsbroekse Pleij (Westervoort), de aanleg van transportriool Schimmert – Valkenburg-Limmel en transportriool Heerlen-Ten Esschen.

 

Projecten

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura2000 gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »

Inventarisaties gedragscode bosbeheer

Voor de houtoogst of reguliere dunning is het zinvol bijzondere en beschermde natuurwaarden in een bos in kaart te laten brengen (vanuit de Wet natuurbescherming is dit wettelijk zelfs verplicht). Wij doen dit door middel van een flora- en faunainspectie, waarbij we het bos volledig uitkammen.

Lees meer »