Inventarisaties gedragscode bosbeheer

Voordat er een dunning of reguliere houtoogst wordt uitgevoerd, is het raadzaam een flora- en fauna-inspectie te laten uitvoeren. Vanuit de Wet Natuurbescherming is dit zelfs verplicht. Bij zo'n flora- en fauna-inspectie markeren wij bomen met eekhoornnesten, roofvogelnesten, holten (potentiele vleermuisverblijven) en bijzondere en beschermde planten, rode bosmiernesten en dassenburchten. Dit doen wij met fluoricerende groene verf en met rood-wit markeerlint, zodat er tijdens de houtoogst of dunning rekening mee kan worden gehouden.

 

Projecten

Aanleg 3 ha nieuwe natuur bij Brongebied Aalsbeek (Belfeld)

In eigen beheer kochten we in 2014 een 3 ha grote maisakker naast natuurgebied Brongebied Aalsbeek (Belfeld). Deze akker vormde een onderbreking voor de natuurbeleving van wandelaars over de aangrenzende wegen Rietweg/Aan de Loerdijk en een hap uit het bestaande natuurgebied.

Lees meer »

Inrichtingsadvies AWACS-bos 'In de Roet' (Gemeente Schinveld)

In 2006 was het bosgebied ‘In de Roet’ te Schinveld uitvoerig in het nieuws toen het Ministerie van Defensie een deel er van liet kappen. Dit werd nodig geacht omdat een aantal boomtoppen zich in de obstakelvrije aanvliegzone van het net over de grens gelegen AWACS vliegveld bevonden. De Gemeente Onderbanken en de Vereniging Stop AWACS Overlast hebben nadien succesvol aangevochten, zodat het bos in ere dient te worden hersteld. In opdracht van de Gemeente Onderbanken heeft Faunaconsult in 2013 onderzocht of dit mogelijk is en wat er het beste kan worden gedaan qua inrichting.

Lees meer »